kdêm;s;=ukSkdêm;s;=ukSfrda.d;=re jQ mshd fjkqfjka /lshd ia:dk udre iïnkaO wNshdpkhhs'udf.a mshd wxYnd.h frda.h iEoS f,v we`oh' uj oksia frd.fhka fmf<hs' mshdf.

a ish¨ jev isoqlr ls'ó 45 oqrla /lshdj i`oyd hd hq;=h' uf`.a ìß`o iy orejd isákqfha

 

 

 

 

 name  sex  id  tp no  
 ad pidas  male  772891490v  0172554  
         

 

 

{slider

 

 

News & Events

05
Oct2018

Anuradhapura web training

        kdêm;s;=ukSkdêm;s;=ukSfrda.d;=re jQ mshd...

28
Aug2017
කොළඹ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2017

කොළඹ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2017

කොළඹ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2017 අගෝස්තු...

Scroll To Top